bilder på museer

Mats Vänehem illustration

Befäst gård, vikingatid (Forntider, Statens historiska museum) 

Krankmårtenshögen. Äldre järnålder i Härjedalen (Forntider, Statens historiska museum)

Grendel, sagan om Beowulf (Forntider, Statens historiska museum)

Gårdshusens funktion och interiör (Forntider, Statens historiska museum)

Hallbyggnad vikingatid (Forntider, Statens historiska museum)

Hästutrustning under bronsåldern (Forntider, Statens historiska museum)

Storman från Vendel i Uppland och furstinna från Birka (Vikingar, Statens historiska museum, 2013)

Völvan från Köpingsvik (Vikingar, Statens historiska museum, 2013)

Rekonstruktion av båtgrav i Vendel (Vikingar, Statens historiska museum)

Valsta gravfält (Sigtuna museum)

T v: Blandgravskick (Sigtuna museum). T h: Birkafurstinnans kammargrav (Statens historiska museum, 2013) 

Hunters and gatherers, Ostfriesische Landesmuseum, Germany 2013.

Romans visiting a German trading place, Ostfriesische Landesmuseum, Germany 2013.

Reconstruction of the Ihlow monastery, Ostfriesische Landesmuseum, Germany 2013.

A Megalithic tomb, Ostfriesische Landesmuseum, Germany 2013.

Nyköping ca år 1200 e Kr, Sörmlands museum 2014

Mats Vänehem © 2016