bokillustrationer

Mats Vänehem illustration

Sanda, vikingatid

Alvastra kloster, Östergötland

Rekonstruktion av gravfynd i Skälby, 1000-tal

Alvastra klosterkyrka, Östergötland

Järnålderns långhus

Placering av spännen på kvinnodräkt, vikingatid

Man och kvinna, Lovö. Rekonstruktion och användning av gravfynd.

Mammut

En gård på vikingatiden

Järnframställning

Äldre stenålder, ca 8000 f Kr

Tvärsnitt av fornborgsmur

Princip grophus

Släpa

Vikingatidens långskepp

Stockbåt

Mats Vänehem © 2017