TV, webb & andra trycksaker

Mats Vänehem illustration

Helgö, Mälaren (webb, folder och platsskylt)

Högomgraven (Tusenårsresan SVT)

Vikingatidens gårdsmiljö i Ströja, Östergötland (uppdrag Arkeologikonsult AB, 2014)

Vendeltid (SVT)

Runstensbro (skyltillustration)

Folkvandringstid i Ströja, Östergötland (uppdrag Arkeologikonsult AB)

Klosterbygge (folder och lärarhandledning)

Lekbroder (folder och lärarhandledning)

Cisterciensermunk och elever (folder och lärarhandledning)

Skyltillustrationer till Halvardsborgen, Västmanland

Stenålderns palissadanläggningar

vid Bunkeflostrand i dagens Malmö

Sigrids bro invid Sigurdsristningen, Sörmland

Mats Vänehem © 2017